Služby

Home Služby

LED osvetlenie

Naša firma sa tiež zaoberá návrhmi montáže LED osvetlenia. Poskytujeme kvalitné montáže LED osvetlenia na kľúč – montáž, realizácia a revízia. Pri práci pracujeme len s certifikovanými svietidlami od značkových výrobcov. Návrh je koncipovaný tak, aby bola zaručená dostatočná svietivosť a zároveň bolo osvetlenie ekonomické.

Hromozvody

Zabezpečíme pre vás montáž hromozvodových sústav. Je možné pre vás vypracovať projektovú dokumentáciu. Bez riadnej projektovej dokumentácie nie je možné vystaviť revíznu správu. Vykonávame tiež opravy a údržbu hromozvodov vrátane periodických revízii. Všetky práce vykonávame zodpovedne a rýchlo.

Ponúkame vám komplexné služby, ktoré zahŕňajú: (Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie, kvalitnú montáž hromozvodových sústav, opravy a údržbu hromozvodov, pravidelné revízie)

Verejné osvetlenie

Tie najlepšie riešenia pre verejné osvetlenia. Naše služby spočívajú v kvalitnej montáži, inštalácii verejného osvetlenia a mobiliáru. Samozrejmou súčasťou starostlivosti je záručný a pozáručný servis. Prednosťou montáže verejného osvetlenia našou spoločnosťou je ekonomický prínos a bezproblémová prevádzka vďaka kvalitne spracovanému projektu. Sme vašimi partnermi v oblasti montáže a inštalácie verejného osvetlenia.

Zváranie optických káblov

Naše služby vynikajú nadštandardnou kvalitou. Medzi portfólio našich služieb patrí aj zváranie optických káblov. Táto služba je kompletná, zahŕňa prípravu káblov a vlákien k zváraniu. Aby bolo možné zabezpečiť len tú najlepšiu kvalitu, pri práci používame len kvalitný materiál, optické rozvádzač a inštalačný materiál. Radi vám odborne poradíme pri komplexom riešení a plánovaní optických sietí. Vďaka profesionálnemu prístupu môžete očakávať skúsenosti, rýchlosť a flexibilitu. Zákazník od nás dostáva kvalitný finálny produkt.

Montáž zabezpečovacích systémov

Bezpečnosť je veľmi dôležitá najmä v tejto neistej dobe. Ponúkame vám preto montáž kvalitného zabezpečovacieho systému, ktoré objekt vynikajúco ochráni. Poskytujeme kvalitnú montáž zabezpečovacieho zariadenia pre bezproblémové fungovanie.

Elektroinštalácia – dokumentácia

Vypracujeme pre vás projektovú dokumentáciu tak, aby bola zrozumeteľná a samotná prevádzka bezpečná, a bezproblémová. Realizujeme projetky pre objekty a budovy s využitím naších praktických skúseností s ohľadom na využitie moderných technológií.

Vypracujeme projekty elektroinštalácie ako aj samotnú realizáciu pre: (výrobné objekty, obytné domy, elektrické vykurovanie, silnoprúdové rozvody NN, rozvodne NN)

Elektroinštalácie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácie – silnoprúdové aj slaboprúdové rozvody. Ponúkame vám kompletné elektroinštalácie na kľúč – vypracujeme pre vás návrh vrátane projektovej dokumentácie a zrealizujeme aj samotnú montáž. Poskytujeme revízie a kvalitný záručný a pozáručný servis. Sme významným dodávateľom elektroinštalácii, a vďaka kvalite našich služieb sme sa stali lídrom v poskytovaní elektroinštalačných služieb.
Naše služby zahŕňajú:
Rekonštrukcie elektroinštalácie v bytových a priemyselných objektoch
výmena osvetlenia v bytoch a na schodiskách, či v priemyselných halách
inštalácia domácich videotelefónov
montáž protipožiarnych zariadení
kabeláže a dodávky káblových sietí
rozvody televíznych a satelitných systémov
spracovávame projektovú dokumentáciu

Revízia elektrických zariadení

Aby bolo možné predchádzať rizikám, je potrebná revízia elektrických zariadení. Účelom revízie je zistiť stav zariadení a navrhnúť riešenia s ohľadom na bezpečnosť osôb a majetku. Naša spoločnosť zaisťuje revízie elektrických zariadení v súlade s normami.
Zabezpečujeme revízie elektrických zariadení pre:
Priemyselné objekty (bytové objekty, zdravotnícke zariadenia školy, škôlky, administratívne budovy) Revízia spotrebičov: (elektrické prístroje (pc, kancelárska technika a pod.), elektrické spotrebiče pre domácnosť (chladničky, práčky, umývačky riadu a pod.), prístroje spotrebnej elektroniky (televízory, audio a pod.), ostatné elektrické spotrebiče) Naša firma pre vás zaistí potrebnú revíziu všetkých zariadení podľa platnej legislatívy. Zaistite dobrý technický stav elektrických zariadení pomocou správnej údržby. Prečo si vybrať práve nás? (máme praktické skúsenosti, vieme vám odborne poradiť, poznáme platnú) legislatívu